bosy

Użyt­kownik nie do­dał jeszcze żad­nych tek­stów do ser­wi­su.

bosy

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 kwietnia 2016, 23:40bosy sko­men­to­wał tek­st Po co ludzie piszą [...]

15 kwietnia 2016, 12:58bosy sko­men­to­wał tek­st List do Ko­gokol­wiek

12 stycznia 2016, 14:39bosy sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie po­wiesz, że [...]

26 listopada 2015, 12:50bosy sko­men­to­wał tek­st Zalany by­wa wy­lew­ny...  

29 października 2015, 11:08bosy sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie pot­ra­fisz wy­baczać, [...]

2 sierpnia 2015, 20:53bosy sko­men­to­wał tek­st Prawda zna­leziona może oka­zać [...]

2 sierpnia 2015, 20:34bosy sko­men­to­wał tek­st A gdy­by tak rzu­cić [...]

11 czerwca 2015, 17:37bosy sko­men­to­wał tek­st Zwracając się do Bo­ga [...]

29 grudnia 2014, 19:30bosy sko­men­to­wał tek­st W zap­rzęgu lep­szy je­den [...]

23 grudnia 2014, 17:33bosy sko­men­to­wał tek­st Ubierzmy drzew­ko w dob­re [...]